Káva v číslach

graf

  Podľa Medzinárodnej organizácie pre kávu logo-web  ico.org, sa na slovensku v roku 2014 spotrebovalo 567000 kusov 60kg vriec kávy čo je spolu 34020000 kg kávy.

Priemerná spotreba na osobu bola v roku 2014 5,4 kg kávy.

Import kávy na Slovensko v roku 2014 predstavuje:

- 562315 vriec praženej kávy

- 91526 vriec zelenej kávy 

- 144548 vriec rozpustnej kávy

Infografika Medzinárodnej organizácie pre kávu