Veľkonočný pozdrav.

Prijmite náš pozdrav krátky, na tieto veľkonočné sviatky. V zdraví ich v dobrom prežite, veselí a šťastní vždy buďte.

 

 

velka-noc